Vastuullisuus

Energian käyttö

Pyrimme jatkuvasti vähentämään energian kulutusta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä.

Tehtaamme katolla ja seinillä on yhteensä yli 860 aurinkopaneelia. Ostamamme sähkö on EDP-sertifioitua tuulisähköä.

Vuonna 2019 tehtaalle valmistui Co2-kylmäkeskus, joka pienentää tehtaan energiankulutusta merkittävästi. Tehtaalla otetaan huolellisesti talteen sekä lauhdelämpö että ilmanvaihdon hukkalämpö. Periaatteena on, että kaikki jäähdytystarpeista syntyvä lämpö hyödynnetään ensisijaisesti lämmityksessä ja käyttövedentuotannossa. Lämpöä poistetaan vain, jos sitä ei pystytä enää tehtaan sisällä hyödyntämään.
 

"Tehtaallamme on yli 860 aurinkopaneelia."