Vastuullisuus

Omavalvonta

Tuotantolaitoksellamme tehdään tarkkaa omavalvontaa.

Tavaran varastointi, sijoittelu, varastokierto ja pakkaus toimivat tarkan suunnittelun mukaisesti. Elintarviketurvallisuus vaatii huolellista seurantaa, jotta raaka-aineet säilyvät ensiluokkaisina raaka-aineen vastaanotosta loppukäyttäjälle saakka. Omavalvontaan kuuluu, että riskitilanteet pyritään tunnistamaan tehokkaasti ja riskeistä saatua tietoa käytetään toiminnan kehittämiseen.

"Meille on äärimmäisen tärkeää tietää, että tuotteemme ovat aina turvallisia, tasalaatuisia ja laatuvaatimustemme mukaisia."