Vastuullisuus

Kierrätys ja hävikki

Jätteiden vähentäminen ja kierrätys ovat osa jokaisen työntekijämme arkea.

Kaikki tuotantolaitoksellamme kertyvä jäte lajitellaan ja valmistellaan heti kierrätystä varten. Kierrätämme niin pahvin, lasin, muovin ja metallit kuin kierrätyslavat, koneet ja laitteetkin.

Tuotannossamme syntyvä kuivattu majoneesituotannon rasvajäte sekä salaatinkannat ja muu vihannesjäte kuljetetaan biokaasulaitokselle, jossa niistä saadulla metaanilla tuotetaan lämpöä paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Biokaasureaktorista jäljelle jäävä aines on erinomaista maanparannusainetta ja sitä levitetään sellaisenaan paikallisille pelloille hyödyttämään ruoantuotantoa.

Vuonna 2019 koko tuotantolaitoksen hävikki oli 0,14 %.

"Kierrätämme niin pahvin, lasin, muovin ja metallit kuin kierrätyslavat, koneet ja laitteetkin."